Pixel

MoneyTO is your trusted money transfer service to Vietnam

MoneyTO offers in Vietnam 1232 convenient and secure cash pick-up locations in: Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Haiphong, Bien Hoa, Hue, Nha Trang, Can Tho, Rach Gia, Qui Nhon, Vung Tau, Da Lat, Nam Dinh, Vinh, Duc Trong, La Gi, Phan Thiet, Long Xuyen, Can Giuoc, Bao Loc the total of 69 cities and towns in Vietnam.

The money transfers can be collected in cash in USD, EUR at the following partners Seabank and Bankmart

To find a suitable cash pick-up location, click here

You can send money directly to VISA or Mastercard, issued by Vietnamese banks.

The fee is from £1.

Delivery is nearly instant.

MoneyTO Limited is the official partner of Unistream Money Transfers

MoneyTO là dịch vụ chuyển tiền đáng tin cậy của bạn đến Việt Nam

MoneyTO cung cấp tại Việt Nam 1232 địa điểm nhận tiền thuận tiện và an toàn tại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Biên Hòa, Huế, Nha Trang, Cần Thơ, Rạch Giá, Qui Huệ, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nam Đinh, Vinh, Đức Trọng, La Gi, Phan Thiết, Long Xuyên, Cần Thế, Bảo Lộc, Bảo Lộc tổng số 69 thành phố và thị trấn ở Việt Nam.

Việc chuyển tiền có thể được thu bằng tiền mặt bằng USD, EUR tại các đối tác sau Seabank và Bankmart

Để tìm một địa điểm nhận tiền mặt phù hợp, bấm vào đây

Bạn có thể gửi tiền trực tiếp vào VISA hoặc Mastercard, do các ngân hàng Việt Nam cấp.

Lệ phí là từ £ 1.

Giao hàng gần như ngay lập tức.

MoneyTO Limited là đối tác chính thức của Chuyển tiền Unistream